Prochem-az.az

Layout A (3 columns)

Layout D (3 columns)

Layout C (3 columns)

PLASCRET 200 S

TƏSVİRİ :Betonun bərkiməsini uzadan, ilk müqavimətitezləşdirən, yüksək faizlə suyu azaldan, betona yüksəkaxıcılıq vərən, liqnin sulfonat əsaslı beton qatqısıdır. İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ :~ Pompalanan və pompalanmayan hazır...

Plascret 200

TƏSVİRİSoyuq havalarda betonun bərkiməsini sürətləndirən,ilk müqaviməti tezləşdirən, yüksək faizlə suyuazaldan, betona yüksək axıcılıq vərən liqnin sulfonatəsaslı, beton qatqısıdır. İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ– Pompalanan...

PLASCRET 500 S

TƏSVİRİBetonun bərkiməsini uzadan, ilk müqavimətitezləşdirən, yüksək faizlə suyu azaldan, betona yüksəkaxıcılıq vərən liqnin sulfonat əsaslı beton qatqısıdır. İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ~ Pompalanan və pompalanmayan hazır...

PLASCRET 500

TƏSVİRİBetonun bərkiməsini uzadan, ilk müqavimətitezləşdirən, yüksək faizlə suyu azaldan, betona yüksəkaxıcılıq vərən liqnin sulfonat əsaslı beton qatqısıdır. İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ~ Pompalanan və pompalanmayan hazır...

PLASCRET 800 S

TƏSVİRİBetonun bərkiməsini uzadan, ilk müqavimətitezləşdirən, yüksək faizlə suyu azaldan, betona yüksəkaxıcılıq vərən liqnin sulfonat əsaslı beton qatqısıdır. İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ~ Pompalanan və pompalanmayan hazır...

PLASCRET 800

TƏSVİRİBetonun bərkiməsini uzadan, ilk müqavimətitezləşdirən, yüksək faizlə suyu azaldan, betona yüksəkaxıcılıq vərən liqnin sulfonat əsaslı beton qatqısıdır. İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ~ Pompalanan və pompalanmayan hazır...